Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op vaak gestelde vragen. Staat het door jou gezochte antwoord er niet tussen? Kijk dan verder in het Masterplan.

Welk type woningen worden er gebouwd?

Binnen de muren worden er aan de west- en zuidzijde grondgebonden rijwoningen gebouwd en zijn in eerste instantie appartementen voorzien in de noordwest hoek. Op dit moment wordt onderzocht of de bouw van deze appartementen technisch uitvoerbaar is of dat deze mogelijk vervangen worden voor een ander type woning. Daarnaast worden er aan de Wilhelminastraat 2 blokken met sociale huur appartementen gebouwd.

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Binnen de muren worden er 23 grondgebonden rijwoningen gebouwd en 20 appartementen en aan de Wilhelminastraat komen 16 sociale huurappartementen.

Wordt er ook voorzien in sociale woningbouw binnen het project?

Om te zorgen voor een gevarieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen worden er aan de Wilhelminastraat 16 sociale huurappartementen gebouwd.

Wat wordt de maximale bouwhoogte voor de nieuwbouw?

De maximale bouwhoogte is conform Nota van uitgangspunten Herontwikkeling de goothoogte van de Koepel. Deze ligt op 13,5 m boven maaiveld, gemeten aan de voet van de Koepel.

De hoogte van de wachters is 10 m. Echter het grote hoogteverschil in de Wilhelminastraat zorgt ervoor dat de bebouwing op sommige plekken verder boven het maaiveld uitsteekt. De maximale bouwhoogte is gemeten vanaf het vloerpeil van de begane grond ter plaatste van de entree.

Hoe wordt het parkeren voor de woningen opgelost?

Voor de bewoners en bezoekers van de woningen die gebouwd worden binnen de muur wordt voorzien in 45 parkeerplekken langs de ringmuur, daarmee voldoet het plan aan de gemeentelijke parkeernormering.

De bewoners van de appartementen aan de Wilhelminastraat kunnen gebruik maken van de bestaande parkeervoorzieningen in de Wilhelminastraat.

Hoe wordt het parkeren voor de bezoekers van het hotel opgelost?

Voor de bezoekers van het hotel en aanverwante functies wordt op het terrein binnen de muur een parkeergarage gebouwd die voorzien is van 126 parkeerplaatsen. De aantallen zijn in samenspraak met de gemeente bepaald en voldoen aan de gemeentelijke parkeernormering.

Wat betekend de ontwikkeling voor het aantal verkeersbewegingen?

Als gevolg van het nieuwe ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen toenemen echter blijkt uit onderzoek dat dit verkeer goed met het huidige verkeer kan afwikkelen over het huidige stratenpatroon van de buurt Lombok. 

Hoeveel openingen komen er in de ringmuur?

In de ringmuur worden 4 openingen aangebracht bestemd voor autoverkeer aan de noordoost-, zuidoost-, zuidwest- en noordwest zijde. Daarnaast komen er 2 openingen voor voetvangers halverwege de zuidzijde en westzijde. 

Is het binnengebied vrij toegankelijk?

Het binnengebied van het koepelterrein is een openbaar gebied dat vrij toegankelijk is voor zowel aanwonenden als de omgeving.

Hoe worden de binnentuinen ingevuld?

Bij de nadere uitwerking van de binnentuinen worden de toekomstige bewoners en buurtbewoners betrokken. Als hier voldoende animo voor is mogen zij meedenken over de inrichting en een rol spelen in het beheer en onderhoud.

Wat komt er in de koepel?

De invulling van de koepel bestaat uit een 2-sterren hotel met 137 kamers.

Hoe ziet het hotelprogramma eruit?

Naast de hotelkamers is er ruimte voor het organiseren van bijeenkomsten in de centrale koepelruimte, wordt voorzien in een restaurant voor hotelgasten maar ook de omgeving en biedt het werkplekken voor startups.

De ruimtes die gelegen zijn aan het voorplein zijn bestemd voor kleinschalige ondersteunende voorzieningen zoals kleinschalige horeca met een terras, commerciële ruimten of ambachtelijke winkeltjes.

Daarnaast zal een gedeelte van de ruimte benodigd zijn voor algemene voorzieningen en kantoren behorend bij de hotelfunctie.

Is er iets te noemen over te verwachten geluidsoverlast?

Met de eigenaar van de koepel worden afspraken gemaakt over begin en eindtijden bij de organisatie van besloten bijeenkomsten om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen voor zowel de bewoners van de nieuwe woningen op het terrein van de koepel als de omliggende buurt.

Wanneer gaan de woningen in de verkoop?

De start van de verkoop van de woningen zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2023.

Wanneer wordt er gestart met bouwen?

De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met de bouw van de woningen.

Hoe kan ik mijn interesse kenbaar maken?

Om uw interesse kenbaar te maken en op de hoogte gehouden te worden over de voortgang kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op deze website.