Mobiliteit

Vanuit zuidelijke, oostelijke en westelijke richting is de locatie bereikbaar via het stedelijk hoofdwegennet. Vanaf de Utrechtseweg is het terrein van de koepelgevangenis bereikbaar via de Oranjestraat, via de Wilhelminastraat en via de Diependalstraat.  Vanuit noordelijke richting is de locatie bereikbaar via Amsterdamseweg, centrumring en Utrechtseweg, of komt men door de wijk Heijenoord via de Oranjestraat en Zuidelijke Parallelweg of Alexanderstraat. Door de herontwikkeling van de koepelgevangenis neemt de verkeersintensiteit toe. Het is echter niet noodzakelijk het wegennet als gevolg daarvan uit te breiden. 

Met het openbaar vervoer is de locatie bereikbaar met diverse buslijnen vanaf Arnhem Centraal. Langs de Utrechtseweg zijn bushaltes bij de Oranjestraat en Diependalstraat. Vanaf deze haltes is het circa 200 meter lopen naar de koepelgevangenis. De nieuwe functies op het terrein kunnen bijdragen aan een intensiever gebruik van de bestaande buslijnen. Dit draagt bij aan de instandhouding van kwalitatief goed openbaar vervoer.

Door het fijnmazige stratenpatroon van de buurt Lombok is de locatie vanuit de wijk per fiets en lopend goed te bereiken. De afstand vanaf het centrum van Arnhem tot de koepelgevangenis is via de Utrechtsestraat en Utrechtseweg circa 2 kilometer. Daarmee is de koepel vanuit het centrum van Arnhem makkelijk per fiets te bereiken; lopend kan ook maar ligt minder voor de hand. 

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

Het programma voor de herontwikkeling van de koepelgevangenis leidt tot een verandering in verkeersbewegingen. Sinds het sluiten van de gevangenis is het aantal verkeersbewegingen afgenomen. Ook met de tijdelijke functies die op het terrein gevestigd waren, is het aantal verkeersbewegingen laag geweest. Met de transformatie naar hotel en wonen zal het verkeer ten opzichte van de situatie met tijdelijke functies toenemen. 

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

Parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers van deze woningen komen binnen de muren. De toegang van het parkeren is mogelijk via de huidige toegang in de Wilhelminastraat en via twee nieuwe doorgangen door de gevangenismuur in de Diependalstraat. 

Aan de Wilhelminastraat komen woningen buiten de muren aan weerszijden van de historische toegang. Bewoners en bezoekers van deze woningen maken gebruik van de aanwezige parkeergelegenheid in de Wilhelminastraat. De openbare parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat, die aan de zijde van de koepel liggen en alleen ter hoogte van de koepellocatie, zijn in het verleden ook gebruikt door bezoekers aan de koepelgevangenis. Er is bovendien voldoende parkeerruimte aanwezig om de parkeerdruk in de nieuwe situatie op te vangen. Het is daarom reëel om deze parkeerplaatsen (mede) te gebruiken. 

Om (tweede) autogebruik te beperken wordt aangesloten op het wijkinitiatief voor deelauto’s. In Heijenoord/Lombok is ‘we drive solar’ in 2019 gestart. Bewoners kunnen op dit moment gebruik maken van auto’s in Heijenoord; bij voldoende aanmeldingen worden auto’s ook in Lombok geplaatst. Dit initiatief wordt bij geïnteresseerde nieuwe bewoners onder de aandacht gebracht.

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

Het parkeren dat hoort bij de hotelfunctie en bij de functie van escaperooms is op eigen terrein, binnen de muren gelegen. Daartoe wordt een parkeergarage gerealiseerd. Bezoekers van evenementen komen na de ochtendspits aan, als hotelgasten vertrekken. Voor een (groot) deel is de parkeergelegenheid van het hotel daardoor goed te gebruiken bij evenementen. Daarnaast wordt een pendeldienst ingezet van het station naar de Koepellocatie voor hotelgasten en zakelijke bezoekers (vergaderingen en bijeenkomsten). Op die manier blijft de parkeerdruk laag.

De toegang van het parkeren voor de parkeergarage is via de Wilhelminastraat. Deze toegang wordt ook gebruikt voor expeditieverkeer.

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.