Concept

Het gevangeniscomplex wordt getransformeerd naar een open stedelijk gebied. De locatie wordt aangesloten op de wijkstructuur en voorziet in een brede mix van functies waarbij het wonen en de hotelfunctie aan een openbare tuin centraal staan.  Het gebied tussen de monumentale gebouwen en de ringmuur wordt vrijgemaakt door sloop van de gebouwen uit 2000-2005. DeMeer lezen over “Concept”

Stedenbouw, programma en invulling Koepel

Om ruimte te maken tussen de monumentale gebouwen en de ringmuur wordt alle nieuwbouw uit de periode 2000-2005 gesloopt (bouwdelen F, H & I). Deze zeer gesloten gebouwen zijn zeer specifiek ontworpen en gebouwd als gevangeniscomplex en slecht verenigbaar met een stedelijk woonprogramma. Transformatie van deze gebouwen past niet binnen het karakter een open enMeer lezen over “Stedenbouw, programma en invulling Koepel”

Toekomstbestendigheid

Het vergroenen van het terrein komt de biodiversiteit ten goede. Voor de tuinen worden beplanting en bomen geselecteerd die interessant zijn voor bijen en vlinders. De hagen rondom zijn aantrekkelijk voor kleine zoogdieren en vogels. Dit groen bestaat voornamelijk uit inheemse planten, bomen en struiken. Omdat daar de inheemse dieren (o.a. wilde bijen, vlinders) vanMeer lezen over “Toekomstbestendigheid”

Mobiliteit

Vanuit zuidelijke, oostelijke en westelijke richting is de locatie bereikbaar via het stedelijk hoofdwegennet. Vanaf de Utrechtseweg is het terrein van de koepelgevangenis bereikbaar via de Oranjestraat, via de Wilhelminastraat en via de Diependalstraat.  Vanuit noordelijke richting is de locatie bereikbaar via Amsterdamseweg, centrumring en Utrechtseweg, of komt men door de wijk Heijenoord via deMeer lezen over “Mobiliteit”